Roca-Aixalà & López
B25845827
LA FONT Nº 4 I 8 25430 JUNEDA
973150504 - info@roca-aixala.com - http://www.roca-aixala.com/

Protecció de Dades Personals
En aquest web, propietat de Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL, assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres usuaris.

En aquesta secció posem a disposició de l'interessat la informació legal o política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades duts a terme per la nostra empresa.

En funció de quina sigui la seva relació amb Roca-Aixalà & López Corredoria D’Assegurances SL (Client, Col·laborador o Contacte / Usuari Web) li serà aplicable la corresponent política de privacitat:

 

FORMULARI WEB
Qui és el responsable de les seves dades?
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d'Abril de 2016, l'informem que les dades personals aportades seran tractades per Roca-Aixalà & López Corredoria D'Assegurances SL amb CIF B25845827 i domicili a LA FONT Nº 4 i 8-25.430, JUNEDA (Lleida).

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessaris per contactar amb l'interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat a l'contactar amb la nostra organització.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l'adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a info@roca-aixala.com, indicant el dret que desitja exercir.
Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

 

IMATGES
Qui és el responsable de les seves dades?
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d'Abril de 2016, l'informem que les dades personals aportades seran tractades per Roca-Aixalà & López Corredoria D'Assegurances SL amb CIF B25845827 i domicili a LA FONT Nº 4 i 8-25.430, JUNEDA (Lleida).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: Recollida d'imatges per a publicació a la web.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Consentiment de l'interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l'adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a info@roca-aixala.com, indicant el dret que desitja exercir.
Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

 

CLIENTS
Qui és el responsable de les seves dades?
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d'Abril de 2016, l'informem que les dades personals aportades seran tractades per Roca-Aixalà & López Corredoria D'Assegurances SL amb CIF B25845827 i domicili a LA FONT Nº 4 i 8-25.430, JUNEDA (Lleida).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: Prestació de serveis d'assessorament i contractació de pòlisses d'assegurances, anàlisi objectiva de riscos, gestió de les anul·lacions de pòlisses, assessorament i gestió en els tràmits de sinistres soferts per clients davant les asseguradores, representació dels clients davant de possibles reclamacions per sinistres produïts i gestió de dades de contraris en sinistres, enviament d'ofertes i propostes comercials d'assegurances i tasques comptable, fiscal i administratives.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i, posteriorment, durant els terminis legalment exigits.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de l'contracte subscrit amb nosaltres.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Per complir amb la finalitat prevista, les seves dades podran ser comunicades a: Administració tributària; Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals; Entitats asseguradores.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l'adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a info@roca-aixala.com, indicant el dret que desitja exercir.
Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

 

CONTACTES
Qui és el responsable de les seves dades?
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 27 d'Abril de 2016, l'informem que les dades personals aportades seran tractades per Roca-Aixalà & López Corredoria D'Assegurances SL amb CIF B25845827 i domicili a LA FONT Nº 4 i 8-25.430, JUNEDA (Lleida).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat, i seran tractades amb les següents finalitats: Gestió de les dades de contacte per a la comunicació.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es prevegi que poden ser necessaris per contactar amb l'interessat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l'interessat a l'proporcionar les seves dades de contacte.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Les seves dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a l'adreça de les nostres oficines, o enviant un correu electrònic a info@roca-aixala.com, indicant el dret que desitja exercir.
Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada d'aquest consentiment.
Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.